FAQ

Het antwoord op de meest gestelde vragen

Als u belegt in obligaties betekent dit dat u geld uitleent aan een onderneming die financiering zoekt. Wanneer u een obligatie koopt van de onderneming, leent u geld uit aan de onderneming. U heeft dan een (verhandelbaar) schuldbewijs.

Er wordt een termijn afgesproken en een overeenkomst gesloten. Als obligatiehouder ontvangt u gedurende deze periode een rentevergoeding van de onderneming. Na afloop van de periode ontvangt u de inleg van uw obligatie retour.

Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat u deze op elk gewenst moment kunt overdragen. U bent dus niet afhankelijk van het aflossingsmoment. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden die in Nederland woonachtig zijn. Door middel van een schriftelijke overeenkomst kan deze overdracht gerealiseerd worden.

U koopt een participatie, in dit fonds is dat een obligatie. Na ontvangst van het getekend inschrijfformulier en het investeringsbedrag wordt u opgenomen in ons obligatieregister en zal u binnen 2 weken een certificaat ontvangen als bewijs van uw deelname. De rentebetaling zal plaatsvinden op de laatste dag van elke kwartaal. Na 2 jaar ontvangt u uw inleg met de laatste rentebetaling.

Afgelopen 20 jaar is online verkoop elk jaar flink gegroeid. Online verkopen heeft zich bewezen in Corona tijd, het bezoek aan online winkels is in de tijd van Corona soms met 60% gegroeid. De verwachtingen voor aankomende jaren zijn ook heel gunstig en de trend zou blijven doorzetten.

De obligatie kent een nominale waarde van € 1000, dit is tevens ook de minimale deelname.

Uw geld is ons werkkapitaal, daarmee kunnen wij goedkoper inkopen en ons assortiment uitbreiden. Wij houden alleen voorraad aan van A-merken en hardlopers en werken met eigen voorraad, maar daarnaast ook middels dropshipping. Bedrijven die dropshipping toestaan wensen binnen 5 dagen hun geld te ontvangen, alleen zullen Amazon en Bol.com daar een dag of 30 overdoen. Dit levert een financierings uitdaging op.

Als we inkopen, betreft het altijd hardlopers van dat moment. Het grootste gedeelte van het geld wordt pas uitgegeven als er omzet gecreëerd is en vast zit bij bol.com. Meer omzet betekent meer voorfinancieren. Wij lopen geen personeelsrisico, zoals ziekmeldingen en diefstal, aangezien het grootste gedeelte van onze  voorraad direct naar een fulfilment centra wordt verstuurd en vanuit daar direct naar de eindconsument. Daarnaast zijn onze voorraden verzekerd. Na aftrek van alle kosten realiseren wij gemiddeld 25% marge op elk product. Dus is er genoeg ruimte om rente en aflossing te realiseren. 

Bol.com telt meer dan 10 miljoen actieve klanten waar WillemXL gebruik van kan maken, zonder veel geld te spenderen aan marketing. Onze focus op dit moment ligt op verkoop via Bol.com en niet onze eigen webwinkel.

WillemXL verkoopt op dit moment 90% van zijn producten via bol.com. Vanwege het succes van WillemXL hebben wij werkkapitaal nodig ter uitbreiding van ons assortiment en om nog lagere inkoopprijzen te realiseren. De omzet die via Bol.com gedurende een maand is gegenereerd wordt pas het begin van de daarop volgende maand ontvangen door WillemXL. Hierdoor ontstaat er op een gegeven moment een financieringsgat, juist op het moment als de verkopen groeien en er opnieuw moet worden ingekocht. Met uw geld (en dat van andere mede-investeerders) kunnen dit probleem oplossen. 

De rente inkomsten vallen, als u investeert vanuit privé, in Box 3. Normaal geeft u uw spaargeld op per 1 januari van elk jaar, als u meedoet met de obligaties van WillemXL geeft u de waarde van uw obligatie op.

Ja de rente uitkeringen zijn netto. Wanneer u deelneemt vanuit een rechtspersoon (BV of andere rechtsvorm), worden de rente-inkomsten in principe als winst belast. Wanneer u als privépersoon een Nederlandse rente-uitkering ontvangt, vallen de rente uitkeringen in Box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen).

Obligaties kunnen onder algemene titel krachtens erfrecht overgaan op erfgenamen van de obligatiehouder. In  een dergelijk geval dient de erfgenaam kennisgeving te doen en een verklaring van erfrecht te overleggen waaruit de toedeling blijkt. Na afdoende bewijs, zal de wijziging worden verwerkt in het register.

Voordelen voor consumenten

Voor consumenten is het niet altijd duidelijk tot wie zij zich moeten richten als ze ontevreden zijn na een aankoop bij een seller op een platform. Het keurmerk van Thuiswinkel.org geeft consumenten de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de belangenvereniging. Thuiswinkel.org bemiddelt vervolgens tussen seller en consument om tot een oplossing te komen die voor alle partijen als positief wordt ervaren. Als dit niet lukt, dan heeft de consument de mogelijkheid om een geschil in te dienen bij de onafhankelijke geschillencommissie SGC in Den Haag. Consumenten krijgen bij gecertificeerde sellers dus meer rechten en bescherming, wat goed is voor het vertrouwen in zowel de gecertificeerde sellers als het platform.

Banken verstrekken geen geld aan starters. Zeker nu, met Corona, geven de banken helemaal niet thuis. 

Aanbiedingen van effecten met een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen moeten vooraf bij de AFM worden gemeld. Ook moet de aanbieder het Informatiedocument aan beleggers beschikbaar stellen. In het Informatiedocument staat informatie over de kosten, risico’s en het rendement van de belegging. Omdat het om een relatief kleine aanbieding gaat heeft het AFM begrip voor dat het maken en het opstellen van een prospectus qua kosten te veel drukt op het rendement en resultaat van de belegging. Voor de uitgifte van obligaties is geen vergunning vereist, per 1 oktober 2017 moet de aanbieder van onderstaande beleggingen de aanbieding vooraf melden bij de AFM. De AFM houdt tot slot toezicht op de naleving van consumentenregels (Wet Oneerlijke Handelspraktijken en Wet Financieel Toezicht) door de aanbieders van beleggingen die geen prospectus of vergunning nodig hebben. 

De AFM controleert overigens niet of een belegging een ‘goede’ belegging is, alleen of de vereiste informatie wordt verschaft. De beoordeling van het beleggingsvoorstel is aan u. 

De meeste aanbieders van niet beursgenoteerde fondsen staan echter niet onder AFM toezicht doordat zij onder bepaalde vrijstellingen vallen. Dit betreft fondsen die: 

– Participaties of obligaties uitgeven aan minder dan 100 personen.

– Participaties of obligaties uitgeven van meer dan €100.000,-.

– participaties of obligaties uitgeven met een totaal van minder dan € 5.000.000,-.

Nee, WillemXL B.V valt in beginsel onder de vrijstellingen van de AFM. Doordat er geen vergunningplicht is, houden wij tevens de kosten laag. Zie hierboven. De aanbieding wordt wel gemeld bij AFM. 

Voordelen voor consumenten

Voor consumenten is het niet altijd duidelijk tot wie zij zich moeten richten als ze ontevreden zijn na een aankoop bij een seller op een platform. Het keurmerk van Thuiswinkel.org geeft consumenten de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de belangenvereniging. Thuiswinkel.org bemiddelt vervolgens tussen seller en consument om tot een oplossing te komen die voor alle partijen als positief wordt ervaren. Als dit niet lukt, dan heeft de consument de mogelijkheid om een geschil in te dienen bij de onafhankelijke geschillencommissie SGC in Den Haag. Consumenten krijgen bij gecertificeerde sellers dus meer rechten en bescherming, wat goed is voor het vertrouwen in zowel de gecertificeerde sellers als het platform.

Staat uw vraag niet tussen? Neem contact met ons op.

Scroll to Top

Informatie aanvragen?

Vraag vrijblijvend informatie aan, uw gegevens worden verwerkt volgens AVG richtlijnen.